Vodice su turističko središte, poznato po svojoj živosti, raznolikosti turističke ponude i ljubaznim domaćinima. Smještene su na obali, u širokom zaljevu, 11 km sjeverozapadno od Šibenika, centra Šibensko-kninske županije. Vodice danas broje 10.000 stanovnika i idealno su mjesto za odmor gdje će svatko pronaći nešto za sebe.

Današnji prostor Vodica bio je nastanjen davno prije, još u antičko doba, pod nazivom Arausa.
1412.g. Vodice dolaze pod Mletačku upravu.

Širenje naselja i porast broja stanovnika odvija se od početka XVI. st. uslijed mle­ta­čko‑tur­skih ratova kada se ugroženo stanovništvo iz bliže unutrašnjosti povlačilo prema obali. Obradive površine i obilje pitke vode te važnost položaja mjesta uvjetovali su nastojanja da se mjesto očuva Turskog osvajanja. stoga su već u XVI. st. Vodice opasane zidinama i kulama. Taj je fortifikacioni sistem omogućio Vodičanima da se uspješno obrane od vrlo opasnih turskih napada na mjesto za vrijeme Ciparskog (1570. – 1573.) i Kandijskog (1645. – 1669.) rata.

Dominantnu snagu u odbijanju turskih naleta predstavljali su sami mještani koji su se isticali borbenošću i izdržljivošću. Iz tog vremena ostala je sačuvana utvrda Ćorić kula, smještena u samom središtu današnjih Vodica.

Nakon sloma mletačke vlasti 1797. god. Vodice su kao i ostali dio šibenskog područja došle pod vlast Austrije, a u vremenu od 1806. – 1813. god. pod francusku upravu.
Krajem 1813. godine obnavlja se austrijska vladavina koja se održala čak do 1918. g.
1846. g. osniva se prva školska zgrada na obali.
1891. g. Vodice se odvajaju od općine Tisno i postaju samostalna općina.
1885. g. izgrađena je cesta Vodice – Mostine, Vodice – Tisno te cesta prema Zatonu i Šibeniku.
1886. g. otvara se Hrvatska čitaonica koja pomaľe prosvjećivanju stanovniątva i oživljavanju hrvatske nacionalne svijesti.

U zadarskom Novom listu, krajem stoljeća je zabilježeno: Vodice su među prvima u pokrajini po proizvodima, a u luci se godišnje ukrca 20.000 hl vina bez drugih proizvoda. Tu pristaje parobrod koji prevozi poštu osam puta tjedno.“

Sredinom 19. stoljeća u Vodicama živi 1500, a početkom 20. stoljeća već 2500 žitelja.

Pogledajte web stranicu turističke zajednice Vodice: vodice.hr

Image copyright: wikimedia.org