Posebnosti Vranskog jezera

  • najveće jezero u Hrvatskoj, uz donji tok rijeke Neretve, jedina veća močvara u mediteranskom dijelu Hrvatske
  • posebni ornitološki rezervat
  • stanište četiri vrste ptica ugroženih na Europskoj razini
  • stanište sedam vrsta ptica ugroženih na nacionalnom nivou
  • najveća gnijezdeća populacija Malog vranca (Phalacrocorax pygmeus) u Hrvatskoj
  • jedino gnijezdilište u mediteranskoj Hrvatskoj za Čaplju dangubu (Ardea purpurea), Veliku bijelu čaplju (Egretta alba), Malu bijelu čaplju (Egretta garzetta), Malog vranca (Phalacrocorax pygmeus)
  • obitavanje vrsta uključenih u konvenciju o migratornim vrstama (Bonnska konvencija)
  • “hot spot” područje – vrlo velika raznolikost ornitofaune (251 vrsta, 102 vrste gnijezdarica)
  • broj vodarica na zimovanju preko 100 000 jedinki
  • bogata povijest (prvi nalazi datiraju još 2 000 godina prije Krista).

Pogledajte web stranicu Parka prirode Vransko jezero: www.vransko-jezero.hr

Image copyright: wikimapia.org